Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

         Sáng ngày 23/11/2021, Bộ Nội vụ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23/11/2021 đến ngày 25/11/2021) từ điểm cầu Bộ Nội vụ đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

IMG_6595.JPG

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 

phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Hà Nam.

         Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Hà Nam, đồng chí  Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng để cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND vào đầu nhiệm kỳ là hết sức quan trọng và cần thiết. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đại biểu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Những chuyên đề được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng là những nội dung rất cần thiết đối với đại biểu; lớp bồi dưỡng được tổ chức vào thời điểm cuối năm các cơ quan, đơn vị, địa phương đang gấp rút hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ và chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ HĐND các cấp cuối năm 2021. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh bố trí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các chuyên đề; tích cực nghiên cứu tài liệu của lớp bồi dưỡng; các đồng chí Tổ trưởng các tổ đại biểu quan tâm duy trì số lượng đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng, góp phần thành công đợt bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh.

         Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Hà Nam, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh việc Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND tỉnh cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ngay đầu nhiệm kỳ là việc làm hết sức cần thiết, nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm, giúp đại biểu HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, góp phần xây dựng HĐND tỉnh thực sự xứng đáng cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tham gia học tập nghiêm túc; trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn đang đặt ra đối với địa phương; tích cực tham gia đóng góp vào các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần đưa Hà Nam trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

IMG_6602.JPG

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng ​

         Theo chương trình, trong thời gian 03 ngày các đại biểu HĐND cấp tỉnh sẽ được nghe báo cáo viên trình bày về 06 chuyên về: tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.