Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

        Chiều ngày 14/10/2020, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố.

IMG_4664.JPGĐồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

     Tại hội nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đề xuất nội dung ban hành nghị quyết, điều chỉnh, bổ sung chương trình ban hành nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh; Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021;

    Theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh được tổ chức trong 2-2,5 ngày (từ 08/12-10/12/2020) tại hội trường UBND tỉnh. Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo công tác của các cơ quan theo luật định, các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; tiến hành thảo luận tại Tổ và hội trường đối với các văn bản trình kỳ họp; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và họp Tổ đại biểu dự kiến vào ngày 06/11/2020, trong đó tăng cường tiếp xúc với cử tri tại thôn, xóm, tổ dân phố.

IMG_4660.JPGĐồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

báo cáo, đề xuất nội dung của UBND tỉnh trình kỳ họp

      Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, tham gia góp ý vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh; căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành các nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp; đồng thời, đề nghị chưa ban hành tại kỳ họp lần này một số Nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương.

IMG_4654.JPGĐồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020: trong đó thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri và các mốc thời gian chuẩn bị như dự kiến Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tại hội nghị và các đại biểu nhất trí. Đối với danh mục các Nghị quyết trình kỳ họp, UBND tỉnh hoàn thiện văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh, trong đó xem xét một số nội dung về cơ chế, tài chính, đất đai, chủ trương đầu tư cần ban hành sớm để phục vụ công tác lập kế hoạch tài chính, ngân sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, có thể đề xuất kỳ họp chuyên đề. Đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan trên cơ sở nội dung, chương trình đã được thống nhất, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc hoàn thành các báo cáo, văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng và tiến độ, theo quy định./.

                                                                                      Phòng Tổng hợp