Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022.

Tin tức, sự kiện VP HĐND  
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022.

        Sáng ngày 12/01/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, cùng các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

a manh-hn can bo.JPG

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan 

trình bày báo cáo tại hội nghị

        Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình công tác năm 2022.

a son-hn can bo.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

        Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy Văn phòng; sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được trong năm 2021, cụ thể: Đã thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, trong đó tham mưu giúp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng quy chế làm việc; xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực MTTQ tỉnh; Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tham mưu, phục vụ: Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia 3 kỳ họp Quốc hội khóa XV; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp đúng quy định; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tiếp dân công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, tích cực ứng dụng CNTT trong hoạt động của  HĐND tỉnh; phục vụ các hoạt động đối ngoại của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và đảm bảo các điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các điều kiện hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh…

a tam- hn can bo.JPG 

Đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tại hội nghị​

        Tập thể lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tập thể cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc; duy trì và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách của CBCC, người lao động...

        Kết quả các phong trào thi đua năm 2021: Cơ quan Văn phòng được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc",  đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ; Công đoàn Văn phòng đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh; 100% các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 01 phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 100%  cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó: có nhiều đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở", 01 đồng chí được đề nghị tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp tỉnh", 04 đồng chí được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 03 đồng chí được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Ba.

        Tại hội nghị, cán bộ, công chức trong cơ quan đã tích cực thảo luận, cơ bản bày tỏ sự nhất trí với những kết quả, đánh giá trong các báo cáo; đóng góp ý kiến vào nội quy, quy chế, chế độ chính sách của cơ quan; đồng thời, phân tích, đề xuất, giải pháp nhiệm vụ cụ thể để góp phần thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

a hoang -hn can bo.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được trong năm 2021; đồng thời, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Văn phòng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm; trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời đề nghị, Cán bộ, công chức cơ quan tích cực, chủ động trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. Công đoàn cơ quan phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

        Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

p hanh chinh nhan co.JPG

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 

trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị


ld hdnd, qh nhan cstd.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 

cho các đồng chí Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh

 

a thang trao cstd cho ld vp, ld ban.JPG

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 

trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh


a son trao cstd ldvp, ldb.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh

          Sau nội dung phát động thi đua, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022./.

a so, a manh ky ket.JPG
        Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng ký kết giao ước thi đua năm 2022./.