Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2023.

Tin tức, sự kiện VP HĐND  
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2023.

         Chiều ngày 03/01/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, cùng các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

athanh_hndanchu.JPG
Đồng chí Chu Quốc Thành, Phó Chánh Văn phòng

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị​

        Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Chu Quốc Thành, Phó Chánh Văn phòng báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Văn Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình công tác năm 2023.

amanh_hndanchu.JPG

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày báo cáo tại hội nghị

        Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy Văn phòng; sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được trong năm 2022, cụ thể: đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia 03 kỳ họp Quốc hội; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức 06 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 132 Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp hằng tháng, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp đúng quy định; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến, tham gia đóng góp đối với 12 dự án luật, 34 nghị quyết được Quốc hội thông qua. Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 15 cuộc giám sát (trong đó có 11 cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; 04 cuộc giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh ) theo chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình giám sát của HĐND tỉnh. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, thu thập đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân trong tỉnh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân. Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tiếp dân công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Phục vụ các hoạt động đối ngoại của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các điều kiện hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh…

        Tập thể lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tập thể cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc; duy trì và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách của CBCC, người lao động...

        Kết quả các phong trào thi đua năm 2022: Cơ quan Văn phòng được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc",  đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ; Công đoàn Văn phòng đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; tập thể các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 01 phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 100%  cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó: 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở", 04 đồng chí được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 03 đồng chí được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Ba.

         Tại hội nghị, cán bộ, công chức trong cơ quan đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; đồng thời, đề xuất, kiến nghị đối với Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh quan tâm một số nội dung, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

aquang_hndanchu.JPG

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại hội nghị

ahoang_hndanchu.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được trong năm 2022; đồng thời, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm; trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời đề nghị, Cán bộ, công chức cơ quan tích cực, chủ động trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. Công đoàn cơ quan phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

         Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

phonghdnd_hndanchu.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Công tác HĐND tỉnh

lanhdao_hndanchu.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

cho các đồng chí Lãnh đạo HĐND tỉnh, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh, Lãnh đạo VP ĐBQH&HĐND tỉnh

IMG_1221.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 

cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh

 

IMG_1213.JPG

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 

cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh

          Sau nội dung phát động thi đua, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.

kyket_hndanchu.JPG
        Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, 

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng ký kết giao ước thi đua năm 2023./.