Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tin tức, sự kiện VP HĐND  
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

         Ngày 24/12/2021, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Về dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đặng Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Văn phòng.

a manh.JPG

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ​

báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ  năm 2022. Theo báo cáo của Đảng ủy Văn phòng, năm 2021, trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm nổi bật: Trên cở sở hợp nhất 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng bộ Văn phòng sớm kiện toàn Đảng ủy, sắp xếp các Chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã làm tốt công tác quán triệt, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, đảng viên và đảng bộ. Các đảng viên trong đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. Trong năm, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đạt nhiều kết quả tích cực, tham mưu và phục vụ hiệu quả các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.  Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua đóng góp sức lực, trí tuệ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

         Kết quả đánh giá Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021, Đảng bộ Văn phòng xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó Chi bộ I hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu". 100% Đảng viên thuộc đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó một số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã phát biểu tham gia đóng góp cho nội dung báo cáo; đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

dc tuan.JPG 

Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Văn phòng trong năm 2022 phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế; đồng thời quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình của đơn vị, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, tổ chức thực hiện hiệu quả; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trong đó giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, đề xuất cho Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác trong năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các đoàn thể, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo chế độ, chính sách, thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên.

       Tại hội nghị tổng kết, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng đối với tập thể và các cá nhân của Đảng bộ.

a tao.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao Giấy khen cho tập thể Chi bộ I

 

 IMG_6774.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao Giấy khen

cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

IMG_6779.JPG

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao Giấy khen 

cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ​