Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2022 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2022 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

        Ngày 10/01/2023, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2022 trong việc thực thi pháp luật triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Lãnh đạo các phòng thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

nguyenhailong.JPG

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

báo cáo kết quả phối hợp năm 2022 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh

        Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp công tác theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, đạt được một số kết quả nổi bật: Thường trực HĐND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân. Hai cơ quan thực hiện tốt công tác phối hợp thông tin tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, các ngành trong khối tư tưởng văn hóa, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng về kỳ họp HĐND tỉnh, hội nghị tiếp xúc cử tri, các phiên họp của Thường trực HĐND, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được triển khai đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, đảm bảo tính toàn diện, kịp thời đến cử tri, nhân dân. Trên cơ sở nắm bắt dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung có tính chất bức xúc, được dư luận xã hội, cử tri, nhân dân quan tâm Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương xác minh làm rõ, giải quyết. Phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tác sự thật, ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế- xã hội; trong công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm thuộc thẩm quyền...

anhhoang.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp; đề xuất, kiến nghị góp phần thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác năm 2023 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

anhson.JPG

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

         Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo HĐND tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề, góp phần thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

coha.JPG

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu thống nhất tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giao Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết, xây dựng cụ thể chương trình phối hợp công tác năm 2023; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo định hướng tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, trong đó tập trung các cơ chế chính sách có tác động đông đảo tới cử tri, nhân dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các kỳ họp, hoạt động thảo luận, chất vấn, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri; các nghị quyết được đông đảo cử tri quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh cần có sự chỉ đạo của tỉnh và sự giám sát của Hội đồng nhân tỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh để nghiên cứu có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, nhất là các nội dung dư luận xã hội quan tâm có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; duy trì việc đánh giá sơ kết, tổng kết định kỳ kết quả phối hợp, từ đó có những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.