Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh làm việc với sở Nội vụ

Tin hoạt động Ban Văn hóa Xã hội  
Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh làm việc với sở Nội vụ
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/VH-XH, Ngày 08/05/2015, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Hồng Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh và các thành viên Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn.

Đồng chí Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc sở Nội vụ trình bày báo cáo.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo báo cáo, hiện nay Hà Nam có trên 204 nghìn thanh niên, chiếm trên 25,5% dân số. Sau 8 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục nhận thức lý luận chính trị cho thanh niên không ngừng được mở rộng, trình độ lý luận chính trị của thanh niên được nâng cao. Các đại biểu tham gia buổi làm việc nêu một số kiến nghị về nội dung của Luật như: quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên, quy định rõ và tách bạch giữa quyền và nghĩa vụ của thanh niên, bổ sung thêm các quy định, chế tài xử lý vi phạm và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lê Hồng Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội tỉnh

kết luận buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Lê Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh và những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Luật đã góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tạo điều kiện triển khai thực hiện luật và các chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên đạt hiệu quả cao hơn.

Phòng Thông tin - Dân nguyện