Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, ...

Tin tức, sự kiện Ban Văn hóa Xã hội  
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công tại thị xã Duy Tiên và huyện Bình Lục

        Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTHĐND ngày 03/3/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, Kế hoạch số 08/KH-VHXH ngày 03/3/2022 của Ban Văn hóa  Xã hội HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/4/2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội do đồng chí Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa –Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc trực tiếp tại Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên và huyện Bình Lục; tham gia đoàn giám sát có đại diện: Lãnh đạo Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động-Thương Binh và Xã hội.

        Qua giám sát cho thấy trong thời gian qua các cấp chính quyền tại hai địa phương đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và người nghèo trên địa bàn; các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong tổ chức triển khai thực hiện các Đề án. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo từ huyện đến xã được thành lập, kiện toàn các thành viên. Đồng thời, tổ chức khảo sát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách đúng đối tượng, công khai, minh bạch; công tác giải ngân, quyết toán kinh phí thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

c ngan-gs nha p ncc.JPG
Đồng chí Trần Thị Ngân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

        Đối với đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công: Tại huyện Bình Lục có 635 hộ được hỗ trợ xây mới, 399 hộ được sửa chữa; Tại thị xã Duy Tiên 124 hộ được xây mới và 800 hộ sửa chữa nhà ở. Đối với đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đã hỗ trợ được 451 nhà xây mới trong đó Huyện Bình lục có 364 nhà và thị xã Duy Tiên hỗ trợ 87 nhà. Nhờ đó, nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo được cải thiện, tạo điều kiện để các hộ có cuộc sống ổn định, yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

        Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án cũng gặp nhiều khó khăn như:   điều kiện kinh tế khó khăn nên một số hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ xây mới theo đề án phê duyệt xin chuyển sang cải tạo sửa chữa hoặc không có nhu cầu sửa chữa, xây mới; Đề án triển khai trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công có nhiều thay đổi nên công tác quản lý, theo dõi danh sách các đối tượng cũng như công tác giải ngân, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp nhiều khó khăn; ...

        Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND, lãnh đạo một số phòng ban liên quan của huyện, thị xã đã giải trình làm rõ các nội dung do các thành viên Đoàn giám sát yêu cầu như: Số đối tượng trong Đề án không thụ hưởng chính sách; nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ cho các đối tượng; số hộ chuyển đổi từ sửa chữa sang xây mới; hình thức hỗ trợ nguồn kinh phí cho các đối tượng; nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở của người có công với cách mạng, người nghèo trong thời gian tới.…

         Kết luận buổi giám sát, Bà Trần Thị Ngân, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chia sẻ những khó khăn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Duy Tiên, huyện Bình Lục trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo trong thời gian qua. Đồng thời đề  nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các đối tượng trên địa bàn có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở đảm bảo sát tình hình thực tế của địa phương để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo; Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp,…đóng góp nguồn lực giúp hộ nghèo, người có công với cách mạng xây mới, sửa chữa nhà ở tạo điều kiện cho các gia đình có nhà ở an toàn.  Bên cạnh đó, cần tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân biết về chính sách đối với người có công, người nghèo nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.