Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức, sự kiện Ban Kinh tế- Ngân sách  
27/05/2015
Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí vệ sinh và phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 21/5/2015, Tiếp tục chương trình giám sát, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Bình Lục. Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Sở: Tài chính, Giao thông – vận tải, tài nguyên và môi trường; Thường trực HĐND huyện Bình Lục; đại diện công ty Ba An.
23/06/2014
Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về khảo sát tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn huyện, thành phố năm 2013 và kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2014. Sáng ngày 20/6/2014, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Thanh Liêm. Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Sở Tài chính; Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm.