Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 01/2023

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 01/2023

        Sáng ngày 07/01/2023, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp tháng 01/2023 nhằm đánh kết quả hoạt động tháng 12/2022, công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023 và thời gian tới; kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực MTTQ tỉnh năm 2022, kế hoạch phối hợp công tác năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh và Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH &HĐND, UBND tỉnh.

hoang_thang1.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

        Tại phiên họp, đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trình bày báo cáo: Kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2022; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023; công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2022, kế hoạch phối hợp công tác năm 2023.

        Đánh giá kết quả hoạt động Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2022,  Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh bảo chất lượng, tiến độ; công tác xây dựng, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời lượng các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri; nội dung, chương trình, điều hành các Phiên họp khoa học, hợp lý, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm; kỳ họp đã thông qua 46 Nghị quyết về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; Thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ hằng tháng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, triển khai kịp thời các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh theo thẩm quyền.

        UBND tỉnh đã xây dựng và trình HĐND tỉnh 39 tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 10 báo cáo; các văn bản UBND tỉnh được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp đảm bảo quy trình, chất lượng và tiến độ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp và ý kiến, kiến nghị qua điện thoại trực tiếp tại kỳ họp. Trong quá trình tổ chức kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh trong công tác phục vụ kỳ họp, công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp..., đảm bảo kỳ họp diễn ra an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023...

duong_thang1.JPG

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp​

        Về một số kết quả nổi bật trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2022: Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức 06 kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, triển khai kịp thời các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh theo thẩm quyền; duy trì nền nếp việc phối hợp tổ chức phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp có nhiều đổi mới, tăng thời gian và mở rộng số lượng các điểm tiếp xúc cử tri, chỉ đạo công tác tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh để giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết, trả lời cử tri; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định. Tích cực phối hợp trong triển khai, thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề; giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh. Thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn; triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương, nhất là việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư, thi công các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh trong năm 2022...

thuy_thang1.JPG

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

        Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTTQ tỉnh năm 2022; phối hợp tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các cơ quan cần khắc phục.

        Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phối hợp công tác. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; tích cực chỉ đạo xem xét, giải quyết hiệu quả những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.  Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong việc tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh có tác động đến nhân dân; thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm; nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  Các cơ quan thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy chế phối hợp giữa các bên; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tập trung chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn dịp trước, trong và sau tết để nhân dân được đón tết cổ truyền với không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm./.