Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp