Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh

Giới thiệu chung Thường trực HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh

 1. Đồng chí:  Phạm Sỹ Lợi

         - Chủ tịch HĐND tỉnh

        Quê quán: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

         Email: phamsyloi@hanam.gov.vn

2. Đồng chí:  Đặng Thanh Sơn

         Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

3.  Đồng chí: Bùi Văn Hoàng

        Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

​4.  Đồng chí: Lê Hồng Quân

        Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban KTTU, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.


Cập nhật tháng 10/2020