Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh

Giới thiệu chung Thường trực HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Họ và tên:   Lê Thị Thủy

Ngày sinh: 07/01/1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Chức vụ:  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 Họ và tên:  Đặng Thanh Sơn

 Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã  Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chức vụ:  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

 Họ và tên:  Bùi Văn Hoàng

 Dân tộc: Kinh

Ngày sinh: 30/01/975

Quê quán: Xã Xuân Hoà, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ:  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

    


Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cập nhật ngày 08/7/2021