Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII.

Giới thiệu chung Thường trực HĐND tỉnh  
Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII.
Sáng ngày 15/05/2017, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa  năm 2017), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;  lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; lãnh đạo đại diện các sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp &PTNT; lãnh đạo Văn phòng :Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII, dự kiến được tổ chức trong 2,5 ngày (từ 11/07-13/07/2017) tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri và phiên bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe các của báo cáo: của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành. Báo cáo của UBND tỉnh gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tình hình nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ ba và từ kỳ họp thứ ba đến trước kỳ họp thứ tư. Báo cáo của HĐND tỉnh gồm: Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. Báo cáo của các ngành gồm: Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri trong tỉnh với kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; báo cáo công tác của TAND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Kỳ họp thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thảo luận tham gia góp ý vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; tên, số lượng, căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành các Nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo công tác chuẩn bị xây dựng các văn bản được phân công;

Về các Nghị quyết được xem xét thông qua tại kỳ họp, ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng khác về: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021; quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức và người làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh; sửa đổi Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thông qua Đề án công nhận huyện Duy Tiên đạt tiêu chí đô thị loại 4..

Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến được tổ chức vào ngày 24/05/2017; mỗi huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc tại 2-3 điểm, trong đó có ít nhất 1 điểm tiếp xúc tại thôn, xóm, tổ dân phố.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận  hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia các ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đồng chí đề nghị UBND và các cơ quan có liên quan phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp HĐND bảo đảm chất lượng, đúng quy trình thủ tục và thời gian quy định./. 

                                                                                        Phòng Tổng hợp