Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam  
Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam Đc Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.jpg

Đồng chí Trương Quốc Huy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam


Đc Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối các cq tinh.jpg

Đồng chí Phạm Hùng Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn

 đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam


Tin liên quan