Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014 HĐND tỉnh khóa XVII của Công an tỉnh

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014 HĐND tỉnh khóa XVII của Công an tỉnh
Phòng Thông tin - Dân nguyện
Tin liên quan