Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022

         Ngày 17/11/2022, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên-Môi trường, Lao động thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục-Đào tạo... ; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

a hoang-thang 11.JPG

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo

kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10, 11/2022,

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

       Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10, 11/2022nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 10, 11/2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung, công việc để tổ chứ ckỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

          Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tiếp nhận, xử lýđơn thư, khiếu nại của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

         Bên cạnh kết quả đạt được,cũng còn tồn tại một số hạn chế như: việc phối hợp chỉ đạo giải quyết, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt; việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách HĐND tỉnh ban hành chưa thường xuyên, kịp thời...

a chuc-thang 11.JPG

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp​

        Cũng tại phiên họp, Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 10, 11/2022 và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

a son-thang 11.JPG

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận

        Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, các vị đại biểu dự phiên họp thảo luận tập trung đánh giá kết quả công tác tháng 10, 11/2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; việc chuẩn bị nội dung các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm cần được tập trung giải quyết..

c thuy-thang 11.JPG

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

         Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cơ quan đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra, trọng tâm là: Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, trong đó Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu chuẩn bị báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; các Ban của HĐND tỉnh tập trung thẩm tra kỹ các nội dung trình Kỳ họp đảm bảo căn cứ pháp lý, sự cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng chương trình Kỳ họp khoa học, tiếp tục dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; sau Kỳ họp, khẩn trương hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh sớm cụ thể hóa, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, nhất là các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư công, danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023.

         Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp, trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả nhất là những cơ chế, chính sách; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ kế hoạch; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

         Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tập trung chỉ đạo việc xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm; phối hợp giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước Cử tri, Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; tích cực nghiên cứu các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để thảo luận, tham gia ý kiến và quyết định các vấn đề; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh./.