Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND t...

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

Chiều ngày 27/12/2020, tại trụ sở HĐND tỉnh Hà Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh các Ban HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại Hà Nam; Lãnh đạo Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh.

IMG_4719.JPG

  • Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
  • Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình
  •  kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII

         Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) và triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền phục vụ cho kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh. Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp dự kiến tổ chức trong 02 ngày (từ 07/12- 08/12/2020 ), tại Hội trường UBND tỉnh Hà Nam, kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc kỳ họp.

         Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021 của: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

        Trong đó báo cáo công tác của UBND tỉnh gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII (bao gồm kết quả giải quyết: Các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 16- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; các ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16 đến trước TXCT kỳ họp thường lệ  cuối  năm 2020 và các YKKN của cử tri trước kỳ họp thứ 16 chưa giải quyết xong); Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam. Tiến hành thảo luận tại Tổ, tại Hội trường; trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn

        Dự kiến kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh gồm: chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Xem xét, quyết định theo đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh gồm: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2019; phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ năm 2021; Danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung năm 2020 trên địa bàn; giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021; chủ trương bố trí vốn đối ứng Ngân sách địa phương để đầu tư Dự án kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp, tỉnh Hà Nam sử dụng vốn vay ODA của cơ quan phát triển Pháp (AFD); Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè bờ Bắc sông Châu đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành phố Phủ Lý; Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn; Kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 sang hết năm 2021; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2021-2025; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu trên địa bàn; Quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hàng năm, đối tượng NCC được đi điều dưỡng tập trung và nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam.

       Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận những nội dung trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo cho việc tuyên truyền phục vụ kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa XVIII đạt chất lượng, hiệu quả.

  • IMG_4721.JPGĐồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
  • Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền về kỳ họp; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch triển khai công tác tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường trục chính trên địa tỉnh, chỉ đạo các phòng Văn hóa các huyện, thành phố tuyên truyền kỳ họp; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam cử phóng viên đưa tin đầy đủ hoạt động của kỳ họp; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai công tác tuyên truyền kỳ họp, trong đó chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp theo chương trình của kỳ họp, phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng; Văn phòng UBND đảm bảo các điều kiện phòng họp; Văn phòng HĐND tỉnh cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền của kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII./.

Phòng Tổng hợp