Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2021

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2021

           Sáng ngày 07/01/2021, tại trụ sở HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp;Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy,  HĐND, UBND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_5015 2.jpg
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021

     Tại phiên họp, các đồng chí Lãnh đạo đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trình bày báo cáo: Đánh giá kết quả công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2021; Đánh giá công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thứ 18, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong trên địa bàn tỉnh; kết quả công tác thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác 6 tháng năm 2021 .

      Đánh giá kết quả hoạt động Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2020, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã phối hợp tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18 đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp, phân loại kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan có liên quan trả lời cử tri và nhân dân. Việc xây dựng, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung, chương trình, điều hành các Phiên họp khoa học, hợp lý, phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm. Kỳ họp thứ 18 đã tiếp nhận 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng; thông qua 19 Nghị quyết đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội… Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:  Công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp có việc, có đơn vị chưa chủ động; Việc trả lời ý kiến, kiến nghị, chất vấn của Lãnh đạo một số Sở, ngành có việc còn chưa làm rõ trách nhiệm, nhất là nội dung liên quan phối hợp giữa sở, ngành, địa phương…

IMG_5021 3.jpgĐồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp

       Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cơ bản đã duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp năm 2020. Hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ngày càng được nâng lên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Trong công tác phối hợp có sự chủ động, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi bên. Công tác tiếp xúc cử tri có những đổi mới, trong đó gắn công tác đối thoại của Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; công tác giám sát ngày càng có trọng tâm, trọng điểm đi vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; điều hành hoạt động của Thường trực HĐND, UBND tỉnh ngày càng đổi mới, sát với thực tiễn, mang lại sự chuyển biến rõ nét; tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến chính quyền và được UBND, các cơ quan, đơn vị tích cực giải quyết, trả lời, được cử tri, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

      Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận đánh giá làm rõ kết quả công tác tháng 12/2020, trong đó có phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh; phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, việc giải giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp năm 2020 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; đóng góp ý kiến đối với báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

IMG_5014 1.jpgĐồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

           Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác đã đạt được trong tháng 12/2020, kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh trong năm 2020. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan theo nhiệm vụ, quyền hạn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sớm khắc phục những vấn đề mà đại biểu phản ánh; đồng thời, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung: Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh cần tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp, từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế; quan tâm phối hợp rà soát, kịp thời đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân trong việc triển khai các Nghị quyết, trong đó có nghị quyết phát triển kinh tế xã hội; phối hợp giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề chính đáng, bức xúc của cử tri; bám sát quy định của Trung ương, chủ động dự kiến, cơ cấu, thành phần đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trình cấp ủy cho ý kiến; tập trung chỉ đạo làm tốt chính sách an sinh xã hội để người dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm./.

Phòng Tổng hợp