Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp thường lệ ...

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND tỉnh khóa XVIII.

          Chiều ngày 06/7/2020, tại trụ sở HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nam; Lãnh đạo các Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh; phóng viên cơ quan báo chí: Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại Hà Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

IMG_4204.JPG
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVIII

         Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh triển khai một số nội dung liên quan đến công tác  tuyên truyền phục vụ cho kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh được tổ chức từ ngày  13/7- 14/7/2020, tại Hội trường UBND tỉnh Hà Nam, kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri và phiên bế mạc kỳ họp.

       Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 gồm: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo về công tác thi hành án dân sự; tình an ninh trật tự, quốc phòng địa phương; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Ngoài xem xét các báo cáo theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phương hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

        Kỳ họp thứ mười sáu, sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND tỉnh gồm: kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; cân đối, bố trí nguồn vốn Ngân sách địa phương cho các nội dung điều chỉnh, bổ sung Dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm; mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020-2021; Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án trên địa bàn tỉnh; xem xét, quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền..

       Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đề xuất những nội dung đảm bảo việc thực hiện công tác tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị trong việc phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

IMG_4210.JPG

Lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du Lịch phát biểu tại hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau kỳ họp và kết quả của kỳ họp. Cụ thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền về kỳ họp; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch triển khai công tác tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường trục chính trên địa tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam cử phóng viên đưa tin đầy đủ hoạt động của kỳ họp; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai công tác tuyên truyền kỳ họp, trong đó chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp theo chương trình của kỳ họp, bố trí cán bộ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng; Văn phòng HĐND, UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp, cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan đến kỳ họp, phục vụ công tác tuyên truyền của kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, khóa XVIII./.

Phòng Tổng hợp