Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỳ họp thứ ba ( kỳ họp thường lệ giữa ...

Tin tức, sự kiện  
Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỳ họp thứ ba ( kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa XIX.

         Chiều ngày 19/7/2021, tại trụ sở HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nam; Lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; phóng viên cơ quan báo chí: Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại Hà Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

anh son-chu tri.jpg
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

          Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo một số nội dung liên quan đến công tác  tuyên truyền phục vụ cho kỳ họp thứ  ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ ba ( Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh được tổ chức trong các ngày  26/7 - 27/7/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Hà Nam, kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên: khai mạc, thảo luận tại hội trường, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và bế mạc kỳ họp.

anh hoang-bao cao.jpg

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnhPhó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo 

dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX

       Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 gồm: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo về công tác thi hành án dân sự; tình an ninh trật tự, quốc phòng địa phương; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

        Kỳ họp thứ ba dự kiến xem xét, thông qua các Nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND tỉnh gồm: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất bổ sung, điều chỉnh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh; chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh; quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026…

        Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đề xuất những nội dung đảm bảo việc thực hiện công tác tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị trong việc phục vụ kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh, khóa XIX.

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau kỳ họp và kết quả của kỳ họp. Cụ thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền về kỳ họp; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch triển khai công tác tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường trục chính trên địa tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo định hướng tuyên truyền; các cơ quan truyền thông (Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) cử phóng viên đưa tin đầy đủ hoạt động của kỳ họp; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp theo chương trình của kỳ họp, bố trí cán bộ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp, cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan đến kỳ họp, phục vụ công tác tuyên truyền của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh, khóa XIX./.

​PHÒNG TỔNG HỢP-THÔNG TIN-DÂN NGUYỆN