Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam giám sát: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy...

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam giám sát: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh”.

        Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong các ngày 05, 06, 09/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc trực tiếp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạoVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

        Qua giám sát cho thấy, sau khi Luật Quy hoạch, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi bổ sung 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch có hiệu lực; cấp uỷ và chính quyền các cấp đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn triển khai rà soát, trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, hết hiệu lực; đồng thời, tiếp tục thực hiện việc lập, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành như: quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất... theo các quy định pháp luật, góp phần tạo hành lang pháp lý và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

a son-gs của tt.jpg

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

        Tuy nhiên, công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành với đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh có lúc, có việc chưa được chặt chẽ, thường xuyên; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung có địa phương còn chưa cao; quy định của pháp luật chưa bao phủ hết thực tiễn công tác lập quy hoạch tại địa phương (như: quy định cấp HĐND cho ý kiến đối với trường hợp chủ đầu tư được giao quản lý/ thực hiện đầu tư lập quy hoạch);...Để làm rõ các nội dung, thành viên Đoàn giám sát, đại diện các Sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận những bất cập, khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tại các địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

        Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các Sở, ngành, các huyện, thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương và các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh về công tác quy hoạch; Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các đơn vị, địa phương trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị tư vấn đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, của ngành và lĩnh vực trong từng giai đoạn; chủ động rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh. Đồng thời, tăng cường quản lý các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tồn tại và có giải pháp đề xuất kịp thời với các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định; hoàn thiện báo cáo; nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót Đoàn giám sát đã chỉ ra./.