Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười một.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười một.

       Chiều ngày 30/6/2020, Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười một – HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ thị xã; Lãnh đạo các ban: Kinh tế - Xã hội, Pháp chế - HĐND thị xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

TT hdnd thi xa DT 7.jpg
Toàn cảnh hội nghị

 

      Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ mười một HĐND thị xã, khóa XIX, Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 07 xã, phường: Tiên Sơn, Châu Giang, Tiên Nội, Trác Văn, Duy Hải, Hoàng Đông, Mộc Bắc.

       Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Tiến, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười một HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề liên quan: sản xuất nông nghiệp; vệ sinh, môi trường; xây dựng cơ bản, giao thông và xây dựng đô thị; giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án; chế độ, chính sách…

 

LD ubdn tx DT 7.jpg
Đ/c Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu

       Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm đảm bảo các ý kiến được phân loại, tổng hợp đầy đủ, chính xác để chuyển đến các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết, tạo thuận lợi cho hoạt động giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

        Kết luận hội nghị, trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Ủy ban MTTQ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu; UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền; Văn phòng HĐND&UBND thị xã đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi văn bản, tài liệu trình kỳ họp, đảm bảo đúng thời gian quy định. Căn cứ vào thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Kỳ họp; Đài truyền thanh thị xã chuẩn bị trang thiết bị tổ chức phát thanh trực tiếp chương trình kỳ họp…./.

 
Tin&ảnh: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên