Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố

       Ngày 12/01/2021, Thường trực HĐND thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Chí Thống, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trương Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo UBND thành phố; Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu HĐND thành phố; Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của Thành phố.

dc Chuong pct tp.jpg      Tại hội nghị, Lãnh đạo HĐND thành phố đã thông qua kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ ) HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp thứ 17 dự kiến diễn ra ½ ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 22/3 đến 26/3/2021), tại Trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND  thành phố. Kỳ họp xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung theo đề nghị của UBND thành phố; tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021…

       Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp nội dung, chương trình kỳ họp; đóng góp ý kiến báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND thành phố, tập trung các nội dung: tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, tổ đại biểu HĐND; việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát của HĐND... các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND; đánh giá kết quả việc thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp, hoàn thiện pháp luật và cơ chế hoạt động của HĐND bảo đảm hiệu lực hiệu quả..

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở các nội dung đã được các đại biểu thảo luận, thống nhất, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. /.