Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND Thành phố Phủ Lý giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố tại xã Tiên Hải và xã Liêm Tu...

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND Thành phố Phủ Lý giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố tại xã Tiên Hải và xã Liêm Tuyền.

     Ngày 13/8/2020, Thường trực HĐND Thành phố Phủ Lý tổ chức giám sát việc thực hiệnNghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xã Tiên Hải và xã Liêm Tuyền.

      Dự và chủ trì buổi giám sát có đồng chí Phạm Chí Thống, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; tham dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên trong Đoàn giám sát; Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã và các đồng chí cán bộ chuyên môn của 02 xã.

IMG_1597724819221_1597724942520.jpg

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát tại xã Tiên Hải

      Tại buổi giám sát, Lãnh đạo UBND các xã đã báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND các xã, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, dịch tả lợn Châu phi và dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của địa phương và đời sống của nhân dân, song với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, kinh tế- xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách xã năm 2019 của Tiên Hải đạt 162,4%, 6 tháng đầu năm 2020 đạt 74,08%; xã Liêm Tuyền năm 2019 đạt 187,58%, 6 tháng đầu năm 2020 đạt 85,09%  so với kế hoạch. Việc chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định. Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của 02 xã đạt từ 45,5 đến 47,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

     Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà 2 đơn vị đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố; đồng thời, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: việc thu hồi nợ đọng chưa quyết liệt, nhiều khoản thu còn thấp, công tác quản lý nguồn thu trên địa bàn chưa triệt để, nên một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch giao...Các ý kiến của Đoàn giám sát đã được lãnh đạo của 02 xã tiếp thu, giải trình ngay tại hội nghị.

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thống, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu trong thời gian tới 02 đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường khai thác các nguồn thu; chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ các quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹp trong khu dân cư; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; giữ vững ANTT –TTATXH trên địa bàn …/.

Thường trực HĐND thành phố Phủ Lý