Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022

         Ngày 25/8/2022, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022. Đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

thanh liem-phien hop t8.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

         Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong tháng 7/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022); kỳ họp đã xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các báo cáo khác; xem xét quyết định các nội dung quan trọng về hoạt động của HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện. Kỳ họp tiếp tục có nhiều nội dung đổi mới: công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp cơ bản đảm bảo chất lượng; công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp khoa học, dân chủ, đúng luật; kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

          Trong tháng 8/2022, Thường trực HĐND huyện thường xuyên phối hợp với lãnh đạo UBND huyện tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện để nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Duy trì, phân công các vị đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại địa bàn nơi ứng cử định kỳ hằng tháng.

          Sau khi nghe các báo cáo, các vị đại biểu thảo luận tập trung vào đánh giá kết quả công tác tháng 7, 8/2022; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện.

          Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 8/2022 của các cơ quan;  đồng thời, ghi nhận các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra, trọng tâm là triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; chuẩn bị tốt nội dung tổ chức kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương tập trung vào những lĩnh vực môi trường, đất đai và an sinh xã hội, liên quan đến người dân, doanh nghiệp…; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; giữa Thường trực HĐND và Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài, có điều kiện giải quyết; các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp./.​