Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020.

        Sáng ngày 04/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2020.  Đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Lãnh đạo, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND & UBND huyện.

TT thang 8 Thanh liem.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

      Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác tháng 8/2020 và 08 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020 của HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện.

      Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công 02 kỳ họp (01 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XVIII đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; các Nghị quyết của HĐND huyện thông qua phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tăng cường giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện, việc giải quyết ý kiến kiến, nghị của cử tri và nhân dân; thực hiện khảo sát, giám sát theo kế hoạch; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

       Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND huyện thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2020 theo kế hoạch; các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết. Trong 8 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt đời sống, kinh tế- xã hội; UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội. Giá trị sản xuất nông nghiệp 495 tỷ đồng, đạt 54,63% KH năm; năng suất lúa vụ xuân 66,5 tạ/ha; thu từ kinh tế trên địa bàn 304,884 tỷ đồng, đạt 68% KH...

       Kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Viết Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả của các cơ quan đã đạt được; đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua; tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế phối hợp; UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; Ban Thường trực UBMTTQ huyện tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tuyên truyền, vận động nhân dân trong triển khai các Nghị quyết./.

          Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm