Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2018.

Tin hoạt động  
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2018.

         Chiều ngày 31 tháng 1 năm 2018,  Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND​) huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện tháng 01/2018; triển khai chương trình công tác tháng 02/2018.

        Đồng chí Trần Xuân Thành – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Viết Cường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện UBMTTQ huyện; Lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

image001.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

          Tại phiên họp, đồng chí Đinh Viết Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện tháng 01/2018; chương trình công tác tháng 02 năm 2018.

          Trong tháng 01/2018, Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình công tác và chương trình giám sát năm 2018, trong đó chương trình công tác được xây dựng đảm bảo tính đồng bộ, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý theo từng tháng; chương trình giám sát được lựa chọn kỹ lưỡng trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện và những vấn đề nổi cộm trong công tác quản lý và những vấn đề bức xúc trong xã hội được cử tri và nhân dân quan tâm.

          Sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo hoàn thiện và ban hành 07 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp, trong đó 03 Nghị quyết thường kỳ, 02 Nghị quyết chuyên đề và 02 Nghị quyết về nhân sự. Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện gửi đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo quy định.

          Kết luận phiên họp đồng chí Trần Xuân Thành - Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 02/2018. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện cần phối hợp với UBND huyện và các cơ quan có liên quan giải quyết tốt vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND huyện. Theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 04 và thứ 05 HĐND huyện khóa XVIII.​