Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban quý I/2020.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban quý I/2020.

       Sáng ngày 24/4/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban quý I/2020. Đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND & UBND huyện; Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thuong truc hdnd Thanh Liem.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

       Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020;Kế hoạch số 02/TTHĐND của HĐND huyện về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2020; nội dung chương trình công tác xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, thời gian thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai thực hiện triệt để, toàn diện và hiệu quả.

        Trong quý I/2020, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), khóa XVIII, thực hiện thủ tục bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại một số xã trên địa bàn. Qua giám sát nhận thấy, việc chấp hành pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân của các xã đã đảm bảo theo quy định; công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được lãnh đạo UBND các xã quan tâm. Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện, công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và các khoản thu khác tại một số trường học trên địa bàn. Qua giám sát nhận thấy các nhà trường đã quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp, đảm bảo đúng Luật Ngân sách; việc thu, chi kinh phí các khoản đóng góp của học sinh, của cha mẹ học sinh đều bảo đảm công khai, dân chủ. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện giám sát thường xuyên, có trọng tâm, nhất là những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm.

         Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Thành, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn đã đạt được trong thời gian qua. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn đã thông qua; tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp; Chú trọng công tác tiếp công dân; đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức triển khai giám sát, khảo sát theo chương trình giám sát, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.