Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

       Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của HĐND huyện, ngày 15/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý III/2020. Đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III/2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2020 của HĐND huyện; HĐND cấp xã. Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong quý III/2020 đã tổ chức thành công 02 kỳ họp (01 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XVIII đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; các Nghị quyết của HĐND huyện thông qua phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tăng cường giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực hiện khảo sát, giám sát theo kế hoạch; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

Huyen THanh Liem900.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

     Thường trực HĐND, các ban HĐND các xã, thị trấn đã chủ động bám sát chương trình công tác năm và chương trình giám sát năm 2020, triển khai tổ chức giám sát một số nội dung theo kế hoạch; tích cực theo dõi đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; phối hợp với Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại xã, thị trấn để trực tiếp giám sát công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn.

      Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND huyện thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động bất lợi của đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt đời sống, kinh tế- xã hội; song các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ “kép" đó là vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội. 

      Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Thành, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả của các cơ quan địa phương đã đạt được. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết HĐND xã, thị trấn đã thông qua; tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế phối hợp; UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; Ban Thường trực UBMTTQ huyện tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tuyên truyền, vận động nhân dân trong triển khai các Nghị quyết./.

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm