Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm giao ban với Thường trực Hội đồng nhân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm giao ban với Thường trực Hội đồng nhân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Chiều ngày 14/9/2022, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2022, triểm khai nhiệm vụ công tác quý IV/2022 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

thanh liem-nam lam.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III/2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 của HĐND huyện, HĐND cấp xã. Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong quý III/2020 (9 tháng đầu năm 2022), Thường trực HĐND  huyện đã tổ chức 02 kỳ họp HĐND huyện đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện đã hoàn thành 04 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, qua giám sát đã có những kiến nghị cụ thể, rõ ràng đối với các cơ quan, đơn vị chịu giám sát; công các tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì. Hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn có sự đổi mới, nhất là hoạt động giám sát; thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh, kiến nghị của công dân; một số xã đã tập trung thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

          Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022, Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triẻn khai có hiệu quả Nghị quyết các cấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2022; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của HĐND; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng sát cơ sở thôn xóm, mở rộng các điểm tiếp xúc cử tri ở các xã, thị trấn; chú trọng trong việc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả của các cơ quan địa phương đã đạt được. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết HĐND xã, thị trấn đã thông qua; tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế phối hợp; UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; Ban Thường trực UBMTTQ huyện tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tuyên truyền, vận động nhân dân trong triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện./.