Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, tổng kết hoạt độn...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

      Ngày 04/3/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, các cơ quan, ban, ngành có liên quan.

      Tại hội nghị, Lãnh đạo HĐND huyện đã thông qua kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra ½ ngày (ngày 22/3/2021). Kỳ họp xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa mặt trận với HĐND, UBND theo quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung theo đề nghị của UBND huyện …

 Chu Hanh CTHDND Ly Nhan.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở các nội dung đã được các đại biểu thảo luận, thống nhất, chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. /.

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân