Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Lý Nhân tổ chức giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

      Thực hiện chương trình công tác năm của HĐND huyện Lý Nhân, từ ngày 19/4/- 23/4/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 04 xã: Tiến Thắng, Nhân Chính, Xuân Khê, Chính Lý. Tham gia đoàn giám sát có: Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện và các ngành có liên quan.

     Thông qua việc giám sát để nắm tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Qua đó đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục, để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

DC Hanh Pb kl.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân

     Qua giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật: ban hành các Quyết định, Kế hoạch, hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn; phân công nhiệm vụ tới từng thành viên; dự kiến, cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử của các xã đảm bảo quy định; đã tổ chức niêm yết, công khai danh sách cử tri và chuẩn bị đầy đủ các hòm phiếu, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn có một số tồn tại, hạn chế của một số địa phương như: công tác tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử chưa thường xuyên, nhất là tuyên truyền bằng trực quan; việc lập danh sách cử tri tại một số nơi gặp nhiều khó khăn do nhân dân ở các địa phương đi buôn bán, làm ăn xa nhiều, nên khó kiểm soát.

gs bau cu ca Ly Nhan.jpg

Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Tiến Thắng

 

       Kết thúc đợt giám sát, Thường trực HĐND huyện Lý Nhân ban hành thông báo kết quả giám sát; trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, Thường trực HĐND huyện đưa ra những kiến nghị cụ thể, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát./.

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân