Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2021

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2021

         Ngày 08/11/2021 Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2021. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

a son-thang 11.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

         Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện đã giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid-19; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn...

3 ben-kim bang.jpg

 Lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMT huyện Kim Bảng

ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

         Triển khai chương trình công tác thời gian tới, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức ký kết và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ  huyện Kim Bảng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật; đảm bảo phát huy dân chủ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước. Quy chế quy định rõ các nội dung, trách nhiệm và cách thức phối hợp của các bên: trong công tác bầu cử, tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri; hoạt động giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền; tổ chức các phong trào, cuộc vận động nhân dân; chế độ hội họp và cung cấp thông tin; quy định trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.