Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2022

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2022

         Ngày 08/4/2022, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4/2022. Đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện tháng 03, nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2022. Theo đó, trong tháng 03/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp tháng 03/2022 tập trung đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện quý I/2022; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến 31/12/2021; Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, đối với phòng Tư pháp huyện và UBND các xã: Thanh Sơn, Nhật Tân; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xây dựng triển khai kế hoạch giám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn do huyện quản lý.

c hue-kim bang t4.jpg
Đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

        Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện đã giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 

        Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, xã, thị trấn được thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021; triển khai giám sát chuyên đề theo kế hoạch; làm tốt công tác tiếp dân; đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và công dân trên địa bàn./.