Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về Luật cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu tr...

Tin tức, sự kiện Đoàn ĐBQH tỉnh  
Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về Luật cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

         Ngày 26/10/2021, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về Luật cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nghe Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ các vấn đề ĐBQH quan tâm liên quan đến dự án luật này.

        Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ngành: Công an, Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

phien hop 26.10.jpg

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham dự phiên họp

          Phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Luật Cảnh sát cơ động, các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Dự án Luật cảnh sát cơ động (CSCĐ), nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, làm cơ sở xây dựng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thiện cơ sở pháp lý để CSCĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

         Về hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động (Điều 13), đa số các đại biểu tán thành Phương án 01 của dự thảo Luật vì cơ bản thống nhất với pháp luật hiện hành, đồng thời bảo đảm linh hoạt trong quá trình tổ chức lực lượng theo yêu cầu thực tế đặt ra.

thao luan 26.10.jpg

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam thảo luận tại hành lang

         Kết thúc phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với quy định về vị trí, chức năng của CSCĐ. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị cần nghiên cứu quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về vị trí, chức năng của CSCĐ, đảm bảo thống nhất giữa quy định của các luật liên quan.

         Phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT). Đa số các đại biểu Quốc hội đồng tình về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật SHTT vì việc này sẽ tạo tính tương thích của dự án Luật SHTT với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế, bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo hướng bổ sung, làm rõ “cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả" để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghiên cứu mở rộng cơ chế giao quyền sở hữu tương tự đối với giống cây trồng, một số đối tượng quyền tác giả và quyền liên quan; khắc phục sự không thống nhất giữa quy định về quyền đăng ký, sở hữu đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong các Luật hiện hành như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật chuyển giao công nghệ, Luật quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, tập trung phân tích, làm rõ việc quy định không áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, tên thương mại, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

         Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên thảo luận tực tuyến và giải trình, làm rõ một số ý kiến.