Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 và thời gian tới...

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 và thời gian tới của Thường trực HĐND tỉnh.

         Ngày 21/10/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2021. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp;

        Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

        Trên cơ sở báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh theo Quy chế phối hợp, các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung đánh giá kết quả hoạt hộng của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 và thời gian tới. Theo đó, trong tháng 10/2021 cùng với việc tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề HĐN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức các nghị quyết của HĐND; triển khai các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp nhận và giải quyết đơn thư theo đúng quy định. Hoạt động điều hòa phối hợp giữa hai kỳ họp tiếp tục được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong đó có công tác phòng chống dịch Covid-19; quan tâm giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của HĐND các cấp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân phản ánh tới các cơ quan chức năng;…

a toan-phien hop tt t10.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu tại phiên họp

        Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và thời gian tới, phiên họp thống nhất 6 nội dung trọng tâm. Trong đó có việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp 3 bên; triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh; phối hợp chuẩn bị tốt cho kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật; phối hợp tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh…

co thuy-phien hop tt t10.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

         Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong tháng 10/2021, HĐND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Về nhiệm vụ trong thời gian tơi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND trọng tâm là nghị quyết 6 tháng cuối năm và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp cuối năm 2021.

         Tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương. Tập trung vào những lĩnh vực: môi trường, đất đai, khoáng sản, an sinh xã hội…; tăng cường hướng dẫn đôn đốc các đại biểu, tổ đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là tăng cường giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; giải quyết tốt các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…