Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 8 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Phiên họp tháng 8 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

        Ngày 13/8/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2021. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

a hoang phien hop t8.jpg

Đồng chí Bùi Văn Hoàng,  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của

Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

        Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 và thời gian tới. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nội dung cần thiết đề nghị trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh. Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tháng 7/2021.

         Về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 7/2021, trên cơ sở của Luật tổ chức chính quyền địa phương; hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14, ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp, xét xét ban hành nghị quyết (08 nghị quyết về công tác cán bộ, 26 nghị quyết chuyên đề ). Qua việc tổ chức thành công các kỳ họp, có thể đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chủ động, tích cực, phù hợp với thời lượng tổ chức kỳ họp, đảm bảo chất lượng tiến độ, gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; nội dung, chương trình điều hành các phiên họp phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, tạo không khí dân chủ, thẳng thắng, nghiêm túc và trách nhiệm; việc xây dựng, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng của kỳ họp; hoạt động thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục được đổi mới, tập trung vào những vấn đề có phạm vi rộng, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của cử tri và nhân dân; Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; đồng thời, thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp có việc, có đơn vị chưa chủ động; một số nội dung trình tại kỳ họp chưa đảm bảo tiến độ thời gian; chất lượng dự thảo Nghị quyết có nội dung còn hạn chế..

a chuc phien hop t8.jpg

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp

        Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu phát biểu thảo luận tập trung vào đánh giá kết quả công tác tháng 7/2021, nhiệm vụ trọng tâm 8/2021; cho ý kiến đối với một số nội dung đề xuất trình tại kỳ họp chuyên đề; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành và ý kiến, kiến nghị tại địa phương cần đề nghị HĐND,UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ, trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp.

co thuy phien hop t8.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

        Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả trên các mặt công tác của các cơ quan đã đạt được trong tháng 7/2021. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện  một số nội dung: triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ hai, thứ ba, trọng tâm là Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; triển khai giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; chuẩn bị tốt Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân khi triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp./. 

​PHÒNG TỔNG HỢP-THÔNG TIN-DÂN NGUYỆN