Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Phiên họp tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

      Sáng ngày 06/8/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

IMG_4347.JPG

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của

Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

      Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 7/2020, chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2020, trong đó tập trung đánh giá công tác phối hợp chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII;  báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp; báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

       Về kết quả công tác tháng 7/2020, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định; Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chủ động, tích cực nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian; Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổng hợp, phân loại kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan có liên quan trả lời cử tri.  Việc điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học, phù hợp với diễn biến kỳ họp, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí dân chủ, nghiêm túc; kỳ họp dành thời gian phù hợp cho phiên họp thảo luận tại hội trường, thảo luận tại Tổ, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, hoạt động thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, nội dung trả lời chất vấn cơ bản đã làm rõ những vấn đề mà cử cử tri và nhân dân quan tâm. Kỳ họp thông qua 16 Nghị quyết đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp đảm bảo tiến độ, thời gian để triển khai thực hiện; UBND tỉnh đã kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

        Bên cạnh đó, trong tháng 7/2020, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cử tri tại các kỳ họp; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời, giải quyết; những ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết, chậm giải quyết để gửi UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đồng thời gửi Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh để đôn đốc, giám sát việc giải quyết.  Công tác tiếp công dân được duy trì nghiêm túc, các đơn thư, khiếu nại của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh  tham mưu giải quyết kịp thời những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp (3 Tờ trình của UBND tỉnh). Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp có việc, có đơn vị chưa chủ động, dẫn đến tiến độ, chất lượng bị ảnh hưởng, nhất là việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình kỳ họp; một số nội dung trình tại kỳ họp chưa đảm  bảo tiến độ thời gian..

      Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu phát biểu thảo luận tập trung đánh giá việc phối hợp tổ chức kỳ họp; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế trong việc giải quyết  các ý kiến, kiến nghị của cử tri; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành tại địa phương đề nghị HĐND, UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ, đảm bảo vừa phòng chống dịch Covid 19,  vừa phát triển kinh tế xã hội.

IMG_4343.JPG

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

        Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp tổ chức kỳ họp và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện  một số nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và phòng chống dịch hiệu quả, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, cũng như của nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động đề xuất các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân khi triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp.

Phòng Tổng hợp​