Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Phiên họp tháng 5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

          Ngày 19/5/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6/2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Untitled dd.jpg

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh

 tháng 5/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020

        Tại phiên họp, các đồng chí Lãnh đạo đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trình bày báo cáo: Đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình các tầng lớp nhân dân; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong trên địa bàn tỉnh.

        Tháng 5/2020, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là việc thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của công dân, qua giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phát hiện những tồn tại, hạn chế trong giải quyết, nhất là những nội dung bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan xem xét giải quyết, đồng thời gửi Tổ đại biểu, đại biểu đôn đốc, giám sát việc giải quyết. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường); cho ý kiến kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với nhưng nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch công tác năm 2020. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác đó là: việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt,  kết quả giải quyết còn chậm như: việc cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn đổi, ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy..

        Triển khai chương trình công tác thời gian tới, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 14; Tổ chức Kỳ họp thường lệ theo quy định; kỳ họp bất thường theo đề nghị của UBND tỉnh; Phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HDND tỉnh, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua giám sát lựa chọn những nội dung chưa hoặc chậm giải quyết, không đảm bảo cam kết để chuẩn bị chất vấn tại Kỳ họp; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương tập trung vào những lĩnh vực môi trường, đất đai, khai thác khoáng sản và an sinh xã hội, liên quan đến người dân, doanh nghiệp…;

Untitle 11d.jpg

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

       Tại phiên họp, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp vào báo cáo tại phiên họp; đồng thời báo cáo, giám sát việc triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

       Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả mà các cơ quan đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nội dung: trên cơ sở quy chế phối hợp 03 cơ quan, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tăng cường phối hợp chỉ đạo các cơ quan tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, những nội dung sở, ngành, địa phương vướng mắc trong giải quyết cần có chỉ đạo, phối hợp; những nội dung có điều kiện giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân. MTTQ tổng hợp, tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tuyên truyền kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, tạo đồng thuận xã hội. Các Tổ đại biểu trên địa bàn tăng cường giám sát, phản ánh về Thường trực HĐND tỉnh, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, thực hiện chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

Phòng Tổng hợp