Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Phiên họp tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

        Sáng ngày 12/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

IMG_4701.JPG

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV  Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2020,

 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

​         Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 10/2020, nhiệm vụ  trọng tâm thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; tình hình các tầng lớp nhân dân và tham gia giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

         Về kết quả công tác tháng 10/2020, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã triển khai kịp thời các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, 17; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan giải quyết; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan được phân công chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình kỳ họp để các cơ quan có liên quan cho ý kiến, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình kỳ họp; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại được duy trì nghiêm, đảm bảo đúng quy định..

IMG_4706.JPG

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

báo cáo tại phiên họp

        Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm có nội dung còn chưa chủ động dẫn đến tiến độ chuẩn bị còn chậm; việc chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn có những hạn chế, nhất là việc cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp sau dồn đổi; việc phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại ở một số cơ quan, vụ việc còn chậm tiến độ, thời gian so với quy định

        Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu phát biểu thảo luận tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiến độ xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; việc giải quyết  các ý kiến, kiến nghị của cử tri; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành tại địa phương đề nghị HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 IMG_4699.JPG

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu kết luận tại phiên họp

         Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác và thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tháng 10/2020. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã nhiều lần kiến nghị; phối hợp giải quyết kịp thời các nhiệm vụ tại địa phương nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý, điều hành, phục vụ an sinh xã hội tại địa phương; tập trung chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định./.

Phòng Tổng hợp