Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 11 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Phiên họp tháng 11 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

         Sáng ngày 08/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu; Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Tư pháp; Y tế; Lao động-Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

IMG_2225 800.jpg
Đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh  Ủy viên, Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh

 báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2019,

 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019

       Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019; Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình triển thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri;việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

       Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 10,  Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, trong đó tập trung vào việc chuẩn bị các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh tại các địa phương trong tỉnh. Tăng cường phối hợp, đôn đốc UBND tỉnh, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh để tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định đối các đề xuất của UBND tỉnh những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh có Nghị quyết còn chậm, hiệu quả chưa cao; việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn còn hạn chế như: tiến độ, chất lượng cung cấp nước sạch, ô nhiễm môi trường không khí..

        Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu phát biểu thảo luận tập trung vào các vấn đề trọng tâm: công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2019 (theo nội dung đã thống nhất tại hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2019). Phản ánh của Tổ đại biểu các vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm qua hội nghị tiếp xúc cử tri (cột điện nằm trong lòng đường giao thông, chất lượng nước sạch đô thị, nông thôn tại một số địa phương chưa đảm bảo, ô nhiễm khói bụi do sản xuất vật liệu xây dựng..); việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cửa cử tri. Lãnh đạo các Sở, ngành báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản phục vụ kỳ họp.

IMG_2217 800.jpg

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cơ quan đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ: thực hiện tốt quy chế phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; tích cực chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2019, trong đó hoàn thiện các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; Các Tổ giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị trên địa bàn, tập hợp báo cáo về các Ban và Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các ý kiến, kiến nghị có tính chất bức xúc tồn tại từ lâu, góp phần đảm bảo đời sống, sinh hoạt và quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân./.

Phòng Tổng hợp