Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 12 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Vượng.
Tin liên quan