Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, kiên cố hóa kênh CG3, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, kiên cố hóa kênh CG3, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan