Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc điều chình chủ trương đầu tư nạo vét, kiên cố hóa kênh, kết hợp cải tạo, nâng cấp đường bờ kênh Tâ...

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết kỳ 2 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc điều chình chủ trương đầu tư nạo vét, kiên cố hóa kênh, kết hợp cải tạo, nâng cấp đường bờ kênh Tân Hòa thuộc địa phận 2 xã Tiêu Động, An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Tin liên quan