Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL.38B đến khu ...

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết kỳ 2 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL.38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lânhj thuộc thị xã Duy Tiên.
Tin liên quan