Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, kiên cố hóa kênh Chính Tây và kênh CT9 huyện Bình Lục,...

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết kỳ 2 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, kiên cố hóa kênh Chính Tây và kênh CT9 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Tin liên quan