Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL38 và QL38B đoạn từ nút g...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL38 và QL38B đoạn từ nút giao cầu Yên Lệnh với tuyến đường kết nối đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh, thị xã Duy Tiên;
Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL38 và QL38B đoạn từ nút giao cầu Yên Lệnh với tuyến đường kết nối đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh, thị xã Duy Tiên;
Tin liên quan