Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh xá, thành phố Phủ Lý do ảnh...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ 13 (kỳ họp bất thường)  
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh xá, thành phố Phủ Lý do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ tháng 7.2018