Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, kiên cố hóa kênh Long Xuyên, huyện Lý Nhân

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, kiên cố hóa kênh Long Xuyên, huyện Lý Nhân
Tin liên quan